ร่วมประชาสัมพันธ์ กับ "ไอทีแคมป์" ครั้งที่ 13


Title สำหรับแสดงชื่อเว็บไซต์
ให้ใส่เป็นรูปแบบเต็ม เช่น http://itcamp.in.th/13/
ขอเป็น banner รูปแนวนอน สำหรับใช้แสดง :D

ภาพสำหรับประชาสัมพันธ์