ธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ได้ไหม และมาดูขั้นตอนการยื่นเอกสารล่าสุด

รวมมาตรการธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้  2024

สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบ และสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ บางคนถูกปรับลดเงินเดือน บางส่วนถูกเลิกจ้างงาน ให้รายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ของหลาย ๆ คนนั้นลดลง สำหรับใครที่กำลังผ่อนบ้านกับธนาครารธอส. อยู่ละก็ เบาใจได้เลย เพราะในวันนี้ เราได้รวบรวมมาตรการต่าง ๆ ของธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ รวมไปถึงขั้นตอน และวิธีการในการลงทะเบียน ธอส พักชําระหนี้มาแนะนำให้กับคุณ ส่วนรายละเอียดของมาตรการพักชําระหนี้อาคารสงเคราะห์แต่ละมาตรการจะเป็นอย่างไร ใครเข้าข่ายมาตรการพักชําระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไหนบ้าง ตามไปดูพร้อม ๆ กันเลย

7 มาตรการพักชําระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์

การแพร่ระบาดของโควิด-19 สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจ และส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างมาก ทำให้รายได้ และความสามารถในการชำระหนี้ลดลง จึงเป็นเหตุให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ใน “โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2567 ขึ้นมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแบ่งเบาภาระทางการเงินให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันกับสินเชื่อลิสซิ่ง โดยมีรายละเอียดของมาตรการพักชําระหนี้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ดังนี้

มาตรการช่วยเหลือพักชําระหนี้อาคารสงเคราะห์สำหรับลูกค้ารายย่อย

มาตรการที่ 9 สำหรับผู้ที่เคยเข้าร่วม หรือในอยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือของธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้

มาตรการที่ 10 สำหรับผู้ที่มีสถานะ NPL และสถานะ NPL ที่อยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

มาตรการที่ 11 สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้

สำหรับมาตรการ 9, 10, 11 และ 11 New Entry ทางธนาคารจะช่วยเหลือโดยแบ่งเงินงวดผ่อนชำระ (ตัดทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย) เหลือ 25%, 50% หรือ 75% ของยอดเงินงวดที่ผ่อนชำระอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ที่มีสถานะบัญชีปกติ สถานะ NPL และสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้เลย

มาตรการที่  13 สำหรับผู้ที่มีสถานะบัญชีปกติ

ให้พักการชำระเงินต้น และจ่ายแค่เฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

มาตรการที่  14 สำหรับผู้ที่มีสถานะ NPL และสถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้

ให้พักการชำระเงินต้น และจ่ายแค่เฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน พร้อมลดอัตราดอกเบี้ยให้ลดลงเหลือเพียง 3.90% ต่อปี

จากเดิมมาตรการ 9, 10, 11, 11 New Entry, 13 และ 14 ได้สิ้นสุดไปแล้วตั้งแต่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา แต่ทางธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ขยายระยะเวลาในการให้ความช่วยเหลือไปจนถึง 31 ธันวาคม

มาตรการช่วยเหลือพักชําระหนี้อาคารสงเคราะห์สำหรับลูกค้า SMEs

มาตรการที่ 12 สำหรับผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต

สามารถเลือกผ่อนชำระเงินงวดเหลือ 25%, 50% หรือ 70% ของยอดเงินงวดที่ผ่อนชำระอยู่ในปัจจุบัน หรือเลือกการพักชำระหนี้เลย ถ้าหากได้รับผลกระทบที่รุนแรง โดยจะได้รับความช่วยเหลือสูงสุด 7 เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – ธันวาคม

เพิ่ม 2 มาตรการเร่งด่วน พักชําระหนี้อาคารสงเคราะห์

จากสถานการณ์ของ COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้น เพื่อควบคุมสถานการณ์ ซึ่งส่งผลให้หลาย ๆ คนที่ได้รับความเดือดร้อนมาตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้งก่อน มีสถานะการเงินที่เปราะบางมากขึ้นไปอีก

ทางธนาคารธอส. จึงได้จัดทำเพิ่ม 2 มาตรการเร่งด่วนในโครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ ปี 2567 เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านรายได้จากการยกระดับของมาตรการดังกล่าว โดยมาตรการเร่งด่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ มีรายละเอียด ดังนี้

         มาตรการที่ 15 สำหรับผู้ที่มีสถานะบัญชีปกติ และไม่อยู่ในระหว่างการประนอมหนี้ หรือสถานะกฎหมายใด ๆ

มาตรการที่ 16 สำหรับผู้ที่มีสถานะ NPL (ค้างการชำระเงินงวดติดต่อกันนานกว่า 3 เดือน ) หรืออยู่ในระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ 

สำหรับมาตรการธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้เร่งด่วน ทั้ง 2 มาตรการนี้ ให้พักการชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 ตุลาคมซึ่งได้ปิดรับลงทะเบียนขอพักชําระหนี้บ้าน ธอส ไป ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนเต็มกรอบวงเงินของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

พักชําระหนี้บ้าน ธอส ล่าสุด เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ NPL

มาตรการธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ทั้งหมดที่เราได้กล่าวไปข้างต้น ได้ปิดรับลงทะเบียนไปเป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยล่าสุดทางธอส. ได้ออกมาตการที่ 17 สำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางการเงินเป็นอย่างมาก เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย และสามารถกลับมาผ่อนชำระได้ตามปกติในภายหลัง

สำหรับมาตรการที่ 17 นี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้โดยให้ผ่อนชำระค่างวดต่ำ พร้อมกับลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษให้เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดือนที่ 1 – 3 ให้ทำการผ่อนชำระเพียงงวดละ 1,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี โดยตัดยอดชำระเงินต้นทั้งหมด

เดือนที่ 4 – 6 คิดเงินงวดในอัตราดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี

เดือนที่ 7 – 12 คิดเงินงวดในอัตราดอกเบี้ย 3.90% ต่อปี ซึ่งถ้าหากว่ามีการชำระค่างวดเกิน ทางธนาคารก็จะนำไปตัดกับดอกเบี้ยที่ค้างชำระอยู่

ใครที่สนใจจะเข้าร่วมมาตรการธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน GHB ALL พร้อมอัพโหลดหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ที่แสดงถึงการได้รับผลกระทบทางรายได้ หรือแจ้งความประสงค์ผ่านทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th ลงทะเบียนพักชําระหนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม – 30 ธันวาคมวันเดียวกันกับเอสลิสซิ่ง

  เพื่อให้ฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง และครอบครัวเป็นจริง ธนาคารอาคารสงเคราะห์พักชําระหนี้ขึ้นมา เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อในช่วงโควิด-19 โดยมาตรการล่าสุดของธอส. เป็นความช่วยเหลือสำหรับลูกหนี้ที่มีสถานะ NPL ที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ ให้ผ่อนค่างวดได้แบบสบาย ๆ ในอัตราดอกเบี้บพิเศษ เป็นระยะเวลา 1 ปี สำหรับใครที่สนใจสามารถลงทะเบียนทางแอปพลิเคชัน GHB ALL ได้ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม เป็นต้นไป  

คุณอาจชอบ...